yerli ürün etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yerli ürün etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

01 Nisan 2018

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi

Siber güvenlik alanında yapılması gereken çalışmaları, ülkemiz de diğer ülkeler gibi yakından takip ediyor ve bu alanda üretilen milli teknolojiler global markalarla büyük bir yarış içine girmiş durumda.

2012 yılında UDHB başkanlığında oluşturulan Siber Güvenlik Kurulu tarafından 2013 - 2014 yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında 2016 - 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı olarak güncellenmiştir.

13 Şubat 2018 tarihinde sponsor olarak katılım sağladığımız, BTK tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nin en büyük ayağını yerli ve milli teknolojiler oluşturdu.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra mikrofonu devralan konuşmacılar;
 • Yerli teknolojilerin önemi,
 • STK’ların siber güvenlik konumu,
 • Kamu’da siber güvenlik farkındalığı,
 • Nitelikli insan kaynağı,
 • Kritik altyapılar, Telekom sektörü

başlıkları altında konuşmalarını gerçekleştirdiler.Zirveden Çıkan Sonuçlar 

 1. Yerli siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması, 
 2. Siber Güvenlik Eylem Planlarının etkin olarak uygulanması ve izlenebilmesi amacıyla ekosistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve siber güvenlik kurulu altında teknik çalışma grubu ile izleme komisyonlarının oluşturulması, 
 3. Türkiye’de kritik altyapılara ilişkin strateji ve eylem planı hazırlanması, sektörlere özel planların oluşturulması, 
 4. Kritik altyapılara ilişkin rehberler, standartlar, çerçeveler, mevzuat ve eğitim programlarının oluşturulması ve kritik altyapıların siber güvenlik seviyelerinin ölçülebilmesine yönelik araçların geliştirilmesi, 
 5. Siber Güvenlik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların işbirliği ve katılımıyla kapsamlı bir “Siber Güvenlik Uzmanlar Yetenek Havuzu” nun oluşturulması ve bu yapının sürdürülebilirliği için “Ulusal Siber Güvenlik Akademisi”nin kurulması. 
 6. Ülkemizde siber güvenlik eğitim planlamasına altlık oluşturmak üzere, National Initiative for Cybersecurity Education Framework (NICE) benzeri siber güvenlik alanına yönelik iş-rol-yetenek göstergelerinin oluşturulması. 
 7. Kamuda siber güvenlik alanında tehditlerle mücadele ve strateji belirleme üzerine görev yapan yönetim kademelerindeki kişilere sistem dinamikleri yaklaşımı ile stratejik düşünme ve öğrenme yeteneklerinin geliştirebilmelerine yönelik eğitimler verilmesi. 
 8. Akademik dünyada sınırlı olduğu görülen siber güvenlik teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının, çok disiplinli akademik çalışmalara yönelik olarak teşvik edilmesi. 
 9. sonuçlarına varılmıştır. 

Program, yerli ve milli teknolojilere destek veren katılımcılara ve konuşmacılara verilen plaketin ardından sona erdi.

Popüler Yayınlar